Nevengeulen

Ruimte voor middenafvoeren

12-10-2019

Ruimte voor de Middenafvoeren: een nieuw concept om de bodemerosie tegen te gaan door de rivier te vertragen.

Niersmonding (Joop van Houdt)

Terrassen aan de Maas

21-01-2019

De Limburgse Terrassenmaas is een in geologisch en landschappelijk opzicht uniek gebied in Europa, ontstaan doordat de zich in het landschap insnijdende rivier haar loop steeds heeft verlegd en zo

Thumbnail

Levende Rivieren bij Buitengewoon

02-08-2018

Wie nu langs onze grote rivieren struint, kan zich nauwelijks voorstellen dat het 25 jaar geleden slecht was gesteld met onze riviernatuur.

Thumbnail

Zomersneeuw langs de rivieren

24-07-2018

De afgelopen dagen werden heel veel eendagsvliegen langs de rivieren Waal en Rijn gezien. In deze grote aantallen levert het spectaculaire beelden op en spreekt men over zomersneeuw.

Thumbnail

Grindbanken bij Meers tot leven gewekt

24-05-2018

Terwijl op dit moment wordt geschreven aan het Natura 2000 beheerplan voor de Grensmaas, leest Moeder Maas zelf voor uit eigen werk. Afgelopen hoogwaters heeft de Grensmaas zich hier gedragen zoals