Kom in actie voor levende rivieren!

Tot 12 maart aanstaande kun je door jouw zienswijze in te dienen invloed uitoefenen op de besluitvorming van de overheid over de toekomst van ons rivierengebied.

Nederland krijgt in toenemende mate te maken met zeer warme, natte én droge periodes. Dit zorgt in het rivierengebied voor periodes met extreem hoog- én laagwater. Hierop moet de overheid de rivieren voorbereiden. Er liggen grote kansen in ons rivierengebied van Rijn, IJssel, Waal en Maas om de riviernatuur grootschalig te herstellen en ons land te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk geeft dit een enorme impuls aan de recreatiemogelijkheden en kwaliteit van de leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Dat is nu nodig want:

  • Het huidige sobere en doelmatige hoogwater- en rivierbeheer gaat ten koste van de natuur en leidt niet tot het noodzakelijke natuurherstel. Mogelijk leidt dat ook tot een nieuwe ‘juridisch slot’ op Nederland net als met de stikstofcrisis.
  • De behoefte aan meer ruimte voor recreatie is groot en groeit en dat zet de bestaande natuur onder druk en raakt mensen hun gezondheid en welbevinden en levert extra druk op ons zorgsysteem.

Geef de natuur een stem

Er zijn vele belangen rond de inrichting van het rivierengebied. De afgelopen decennia is de natuur onder druk komen te staan en werd de rivier vooral ingericht als “natte snelweg”. Nu de natuur zwaar onder druk staat is het van levensbelang om de natuur de ruimte te geven en de natuur als bondgenoot te zien voor de waterveiligheid van ons land. De afgelopen natte periode heeft laten zien hoe de hoogwaterbeschermingsaanpak van ruimte geven aan het water in het verleden, ernstige wateroverlast heeft voorkomen.

Meer lezen over het grote belang van meer ruimte voor de natuur in het rivierengebied? Lees ons manifest dat we met  ANWB, Sportvisserij Nederland, De Jonge Klimaatbeweging, Scouting Nederland, ARK Rewilding, Natuurmonumenten, Landschappen NL, Dijkwacht Buren, Drinkable Rivers en de Natuur- en Milieufederaties van Limburg, Gelderland en Overijssel schreven.

Gebruik ons voorbeeld

Standaard zienswijze brief IRM, in te dienen via post of Zienswijzenformulier Programma Integraal Riviermanagement (formdesk.com)

Aan:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Participatie

o.v.v. ontwerp Programma Integraal Riviermanagement

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

 

Op de hoogte blijven?

Abonneer je op onze nieuwsbrief Levende Rivieren.