Actieplan Ruimte voor levende rivieren

Het rivierengebied kan één groot natuurgebied worden: 70.000 hectares aaneengesloten groene linten door heel Nederland, van Hellevoetsluis en Kampen tot Borgharen en Lobith. Met zeldzame soorten en van internationale betekenis. Hoog opgaande vegetatie zorgt voor opstuwing, maar dat is op te vangen met de dijken en zelfs volledig te compenseren met rivierverruiming.

In 2019 lanceerden de natuur- en milieuorganisaties in samenwerking met vertegenwoordigers uit de recreatiesector, landbouw, binnenvaart, zand- en kleiwinners, en riviergemeenten het plan Ruimte voor Levende Rivieren. Dit vanwege de vele uitdagingen waar we in het hele rivierengebied voor staan en de overtuigingen dat die problemen integraal en mét natuur opgelost kunnen en moeten worden. Opgaven zoals de bevaarbaarheid die onder druk staat door bodemdaling van het zomerbed van de rivieren en de hoogwaterveiligheid die onder druk staat door de verwachte hogere piekafvoeren van de rivieren krijgen volop aandacht bij de overheid. Voor het belang van natuur en recreatie is dat in de praktijk nog niet automatisch zo. 

Dus: gaan we verder met het verbeteren van hoogwaterveiligheid en bevaarbaarheid, ten koste van natuur en leefbaarheid? Of kiezen we voor een fundamenteel andere koers met de natuur als bondgenoot? Wij pleiten nadrukkelijk voor samenwerken met de natuur en laten zien dat (en hoe) dat kan.

Natuur-inclusieve aanpak reële optie

Ondanks de successen die de afgelopen 25 jaar met natuur zijn geboekt in het rivierengebied is de natuur nog niet hersteld. De beleidsdoelen van Natura 2000 en KRW zijn nog niet behaald. Waar we eerst werkten vanuit het concept van Levende Rivieren zijn we teruggevallen op een traditioneel (door de wet voorgeschreven, sober en doelmatig) hoogwaterbeheer dat de natuur niet helpt. Tegelijk zijn er problemen met de bevaarbaarheid en de hoogwaterveiligheid en is de huidige praktijk niet houdbaar. Daarom wordt het rivierbeleid herzien en wordt in het najaar van 2023 een langetermijnplan gepubliceerd, het Integraal Rivier Management, IRM.

Het Integraal Rivier Magagement is een enorme kans om te kiezen voor een natuur-inclusieve aanpak. In het actieplan Ruimte voor Levende Rivieren laten we zien dat dit kan, en hoe dan precies.

Download hier het actieplan Ruimte voor Levende Rivieren (PDF, 1,1 MB).

Actieplan Ruimte voor Leven de Rivieren is een uitgave van WWF, ARK Rewilding Nederland en de Natuur- en Milieufederaties van Limburg en Gelderland.