Natuurontwikkeling langs de Maas tussen Ravenstein en Lith

In dagblad Trouw een groot artikel over de aanpak van de Maas tussen Ravenstein en Lith. Dijken worden versterkt, oude Maasmeanders uitgegraven en in het winterbed krijgt de Maas meer ruimte. Het resultaat zal 1800 hectare riviernatuur zijn.

In het gebied werkt Natuurmonumenten al jaren aan natuurontwikkeling in het project Meer Maas. Een project voor natuurontwikkeling in combinatie met rivierverruiming en delfstoffenwinning.

Lees het artikel op de website van Trouw of via Blendle.