Hoogwatergeul Varik-Heesselt geeft impuls aan regio en rivier

Rivierverruimende maatregelen zoals de voorgestelde hoogwatergeul bij Varik-Heesselt beschermen ons niet alleen tegen overstromingen, maar hebben inmiddels bewezen een impuls te geven aan de ontwikkeling van het rivierengebied. Dat hebben de zogenaamde Ruimte voor de Rivier projecten zoals Munnikenland en Nijmegen-Lent in middels overtuigend laten zien.

Terwijl de hele wereld in ons land komt kijken naar de hoogwaterbescherming van de toekomst, steekt een oude waterbouw-reflex juist weer zijn kop op. Zo ook tijdens het bezoek afgelopen maandag van leden van de Tweede Kamer aan Varik-Heesselt. Tegenstanders van de hoogwatergeul hielden daar weer een pleidooi om hier alleen de dijken te versterken, omdat dat veiliger zou zijn. Dat werd zowel door de provincie als het waterschap ontkracht: beide opties zijn even veilig.

En wie voorbij de veiligheid kijkt, ziet ook meer voordelen van een hoogwatergeul. Deze brengt namelijk een gebiedsontwikkeling op gang die voor een belangrijk deel door de provincie Gelderland wordt betaald. Een hoogwatergeul betekent dus een investering in het gebied. En het is ook een investering waar een veel groter deel van het rivierengebied profijt van heeft. Meer ruimte voor water betekent namelijk ook meer ruimte voor ontwikkelingen langs de rivieren, zoals waardevolle natuurgebieden. Het zou volgens natuurorganisaties dan ook een gemiste kans zijn om niet voor een verdere uitwerking van deze opties te kiezen.

Met de onlangs gepresenteerde visie Ruimte voor Levende Rivieren hebben een aantal samenwerkende natuurorganisaties een beeld geschetst hoe veel mooier het rivierengebied de komende decennia nog kan worden. Maar dan moeten we de rivier weer een deel van de ruimte die we haar ooit hebben afgenomen terug geven. Varik-Heesselt biedt een kans om hiermee een stap vooruit te zetten. Een aantal bij Ruimte voor Levende Rivieren betrokken natuurorganisatie heeft dan ook gezamenlijk bij de provincie Gelderland een zienswijze ingediend waarin zij een pleidooi houden vóór een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt. Zij vinden hierin onder andere een aantal riviergemeenten aan hun zijde. 

En er is méér medestand. De hoorzitting van afgelopen maandag heeft ook duidelijk gemaakt dat er juist in de streek zelf veel voorstanders zijn voor de hoogwatergeul. De natuurorganisaties doen vóór- en tegenstanders dan ook het aanbod om bij een eventueel vervolg bij te dragen aan de gebiedsontwikkeling die een hoogwatergeul met zich mee zal brengen en met alle partijen hioerover het gesprek aan te gaan.