Update Ruimte voor middenafvoeren en evaluatie Langsdammen

In november 2019 bood het WNF namens een breed gezelschap de visie Ruimte voor Levende Rivieren aan aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Een van de onderdelen van deze visie was het concept van ruimte voor middenafvoeren zie Ruimte voor middenafvoeren | Ruimte voor Levende Rivieren.

In 2022 presenteerde we een update van dit concept met nieuwe modelmatige doorrekeningen. Lees de update hier (link naar pdf).

In een artikel in H20 magazine evalueerde we de langsdammen in het licht van de kansen die ruimte voor middenafvoeren biedt, lees dat hier Ruimte voor de middenafvoeren van de Waal (h2owaternetwerk.nl).

Alle informatie over middenafvoeren is nu hier gebundeld: https://media.stroming.nl/middenwaal/.