Ruimte voor Levende Rivieren

Ruimte voor Levende Rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.
Lees hier onze visie Ruimte voor Levende Rivieren.

Nieuws

Thumbnail

Grindbanken bij Meers tot leven gewekt

24-05-2018

Terwijl op dit moment wordt geschreven aan het Natura 2000 beheerplan voor de Grensmaas, leest Moeder Maas zelf voor uit eigen werk. Afgelopen hoogwaters heeft de Grensmaas zich hier gedragen zoals