Ruimte voor Levende Rivieren

Ruimte voor Levende Rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.
Lees hier onze visie Ruimte voor Levende Rivieren.

Nieuws