Ruimte voor Levende Rivieren

Lees onze Ruimte voor Levende Rivieren visie en het bijbehorende plan.
 

Ruimte voor Levende Rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Nieuws

Nevengeulen

Ruimte voor middenafvoeren

12-10-2019

Ruimte voor de Middenafvoeren: een nieuw concept om de bodemerosie tegen te gaan door de rivier te vertragen.