Ruimte voor Levende Rivieren

Ruimte voor Levende Rivieren, is een uitnodiging aan alle partijen in het rivierengebied om samen meer ruimte te scheppen voor levende en klimaatbestendige rivieren zodat natuur kan floreren en mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren.
Lees hier onze visie Ruimte voor Levende Rivieren.

Nieuws

Nevengeulen

Ruimte voor middenafvoeren

12-10-2019

Ruimte voor de Middenafvoeren: een nieuw concept om de bodemerosie tegen te gaan door de rivier te vertragen.

Niersmonding (Joop van Houdt)

Terrassen aan de Maas

21-01-2019

De Limburgse Terrassenmaas is een in geologisch en landschappelijk opzicht uniek gebied in Europa, ontstaan doordat de zich in het landschap insnijdende rivier haar loop steeds heeft verlegd en zo