Voorbeelden

Op deze pagina staan voorbeelden van succesvolle projecten die in de afgelopen 25 jaar gerealiseerd zijn, of nu in uitvoering zijn. Deze projecten zijn ook opgenomen in de visie Ruimte voor Levende Rivieren.

Thumbnail

Gelderse Poort

In een deel van de Gelderse Poort - een natuurgebied van inmiddels enkele duizenden hectaren - grazen het hele jaar rond paarden en runderen, in vrij levende sociale kuddes.

Thumbnail

Grensmaas

De Grensmaas tussen Maastricht en Roermond is het enige deel van de Maas waar het water vrij kan afstromen, dus zonder stuwen.

Thumbnail

Meer Maas

Het programma Meer Maas gaat over slimme combinaties tussen hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en delfstoffenwinning.

Thumbnail

Regge

De Regge in Overijssel is een typische regenwaterrivier.

Thumbnail

Spiegelwaal

Tot een paar jaar geleden vormde Nijmegen nog een fors knelpunt voor de hoogwaterveiligheid.

Thumbnail

Ooijen-Wanssum

De natuurlijke veerkracht van de Maas wordt tussen Ooijen en Wanssum steeds groter.

Thumbnail

Noordwaard

De Noordwaard heeft de afgelopen jaren een ware gedaantewisseling ondergaan.