Webinar Ruimte voor Levende Rivieren

Op 8 mei traden we in gesprek over royale ruimte voor Levende Rivieren: kan dat in synergie met andere functies en wat betekent het voor natuur en burgers? Na een inleiding door het WWF buigt een panel met onder andere Carolien Wegman van HKV lijn in water en Annemargreet de Leeuw van Deltares zich over deze vraag. Als deelnemer krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen.

U kunt het webinar hier terugkijken.

Ruim 30 jaar natuurontwikkeling langs de rivieren laat zien dat de natuur ons goed kan helpen bij uitdagingen met te veel, of juist te weinig water. Toch is de natuur daar geen vanzelfsprekende bondgenoot. Nog altijd krijgen natuur en mensen onvoldoende ruimte. De overheid is op dit moment bezig om ons rivierenbeleid te herzien. Dat is dé kans om te kiezen voor natuur als bondgenoot. Maar de signalen die wij krijgen is dat natuur een sluitpost dreigt te worden. Daarom een actieplan voor Ruimte voor Levende Rivieren https://www.wwf.nl/wat-we-doen/actueel/nieuws/rivieren-van-ons-allemaal en een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat royale natuurontwikkeling helpt met de door klimaatverandering toenemende uitdagingen voor onze hoogwaterveiligheid https://flowsproductions.nl/royaleruimterivier/.