Ruimte voor middenafvoeren

Ruimte voor de Middenafvoeren: een nieuw concept om de bodemerosie tegen te gaan door de rivier te vertragen. Met “model berekeningen” hebben Deltares en HKV in opdracht van Rijkswaterstaat en Wereld Natuur Fonds de invloed van (combinaties van) rivierverruimende maatregelen op het sedimenttransport en lange termijn bodemontwikkeling van de Waal in kaart gebracht. Uit dit onderzoek volgt dat rivierverruiming werkt om de transportcapaciteit en erosie van de Waal op lange termijn (75 tot 100 jaar) substantieel te verminderen.

Klik hier voor de animatie en het onderzoekrapport.