Met natuurlijke oplossingen onthaasten we onszelf en het water

Als gevolg van klimaatverandering heeft Nederland en Europa last van droogte en een grotere kans op overstromingen. De oplossing van deze schijnbare tegenstelling vinden we in de natuur. Landschappen die water vasthouden bij hevige neerslag en dit water naleveren in tijden van droogte, dit kan in de bovenstroomse gebieden van de Rijn en Maas in Nederland, België en Duitsland.

Uit onderzoek van Acacia Water, HydroLogic en Deltares blijkt dat er lokaal tot 35% piekafvoer reductie én 10 – 30 % hogere basisafvoeren mogelijk is indien we de sponswerking van de bovenstroomse dalvlakte herstellen. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit en legt een landschap met ‘sponzen’ circa 20 ton CO2 / ha / jaar vast.

Uit een quick scan van Bureau Stroming blijkt dat de oplossing voor sponsherstel kansrijk is in veel bovenstroomse Europese rivieren. Van het Iberisch schiereiland tot Slowakije, overal zijn riviersystemen waar de afwatering door menselijk ingrijpen is versneld en liggen kansen het water te vertragen.

In het Geuldal wordt deze aanpak nu verbreed door Natuurkracht; een coalitie van natuurorganisaties onder leiding van het WWF. Bureau Stroming heeft de herkomst van het  water onderzocht van de overstromingen in Valkenburg in 2021 en een waaier aan natuurlijke oplossingen voorgesteld om het water uit de stad en het landelijke gebied bovenstrooms van Valkenburg te vertragen. De maatregelen worden in het voorjaar van 2023 gemodelleerd op hun effectiviteit en tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een landschapsvisie om de maatregelen in te passen.