Grensmaas

De Grensmaas tussen Maastricht en Roermond is het enige deel van de Maas waar het water vrij kan afstromen, dus zonder stuwen. Tot voor kort was het zomerbed een diepe bak met hoge oevers waar de rivier in opgesloten zat. Voor verbetering van veiligheid en voor natuurontwikkeling wordt nu het Grensmaasproject uitgevoerd. Uiterwaard voor uiterwaard wordt de Grensmaas aangepakt. Het eindresultaat zal één grensoverschrijdend wildernisgebied van 3.500 hectare zijn, waar de Maas doorheen slingert en waar mensen, grote grazers en wild vrij kunnen rondstruinen. Er zijn al fraaie resultaten te zien, maar niet alle beloften van het eerste uur zijn waargemaakt. De gewenste hoogwaterveiligheid is in 2017 gerealiseerd, maar het ecologisch herstel van de grindrivier is achtergebleven. Dat komt omdat het grind de rivierverruiming betaalt. De in 2005 vastgestelde ontwerpen en in 2011 gewijzigde ontwerpen zijn afgestemd op de haalbaarheid voor de grindindustrie. Met ecologische eisen, zoals afwerkhoogte en profiel van de grindbodem, is daarin helaas minder rekening gehouden.