Spiegelwaal

Tot een paar jaar geleden vormde Nijmegen nog een fors knelpunt voor de hoogwaterveiligheid. De rivier lag ingeklemd tussen de stad en de stuwwal op de ene oever en de dijk langs de andere oever. Als onderdeel van Ruimte voor de Rivier ontstond een indrukwekkende oplossing waarbij natuur en veiligheid hand in hand gaan: de Spiegelwaal, een enorme nevengeul tussen het eiland Veur-Lent en het oude dorp Lent. Bezoekers kunnen er uren ronddwalen via de fraaie bruggen, fietspaden en vrij toegankelijke natuur, en ook vissen, roeien en hardlopen. In het gebied broeden oeverzwaluwen en kleine plevieren en er groeien zeldzame planten als vertakte paardenstaart en kleine steentijm. Zelfs de zeldzame libel rivierrombout is gezien. Nijmegenaren zijn trots op hun nieuwe gebied; ook bewoners die voor de nevengeul huis en haard moesten verlaten zien de meerwaarde. Internationaal geldt de Spiegelwaal inmiddels als de perfecte combinatie van waterveiligheid, stads- en natuurontwikkeling.