Rivierklimaatpark IJsselpoort

Rivierklimaatpark is het uiterwaardengebied tussen de IJsselkop en Giesbeek. Toen een initiatief ontstond om hier zo’n 300 woningen te bouwen, stelde Natuurmonumenten voor ook 300 hectare nieuwe riviernatuur te ontwikkelen. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gingen vervolgens een gezamenlijke zoektocht aan met overheden, bewoners en bedrijven: hoe kunnen we het gebied zo inrichten dat het klimaatbestendig wordt én aantrekkelijk. Dat heeft de “Uitnodiging voor een gezamenlijke klimaatagenda tussen IJsselkop en Giesbeek” opgeleverd. Op de klimaatagenda staan bijvoorbeeld verbindingen tussen natuurgebieden, betere natuurkwaliteit, passende bedrijvigheid, waterstanddaling en een betere toegankelijkheid. De gemeenten Rheden, Westervoort, Zevenaar en Arnhem, provincie Gelderland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben afgesproken dat zij zich inspannen voor concrete vervolgstappen. De omgeving kan daarover meedenken in werkateliers.