Regge

De Regge in Overijssel is een typische regenwaterrivier. In het verleden overstroomden grote delen van het Reggedal; op sommige plaatsen was de rivier tijdens hoge afvoeren wel een kilometer breed. In droge tijden veranderde dat in een serie stilstaande plassen. In de negentiende en twintigste eeuw is de Regge vergaand gekanaliseerd: de rivier meandert niet meer en ligt in een strak keurslijf van dijken. De afgelopen jaren is de natuurlijke veerkracht weer fors vergroot. De rivier heeft meer ruimte gekregen door hermeandering. Buitenbochten krijgen hoge, steile kanten en binnenbochten glooiende ondiepe oevers. Zo keert de variatie en natuurlijke dynamiek terug en neemt de sponswerking toe. Dankzij deze natuurlijke klimaatbuffer hebben natuur en landbouw in droge perioden minder last van watertekort en is er in natte tijden minder wateroverlast. Na ruim vijftig jaar voelt de otter zich hier weer thuis. Wandelaars, fietsers en kanoërs genieten van het mooie en veelzijdige gebied.