Ooijen-Wanssum

De natuurlijke veerkracht van de Maas wordt tussen Ooijen en Wanssum steeds groter. In 2013 werd het gebied al als klimaatbuffer ingericht: een nieuwe geul verbindt sindsdien de Oude Maasarm weer met de rivier en houdt schoon grond- en regenwater langer vast. Op de oevers komen bossen en moerassen tot ontwikkeling. In 2017 is de verdere inrichting als onderdeel van Ruimte voor de Rivier gestart. Bij hoge waterstanden gaat de geul ook een deel van het Maaswater afvoeren. Zo benut de hoogwaterveiligheid de natuurlijke veerkracht van de rivier. Grote delen van het gebied komen weer onder invloed van de rivier te staan. Daardoor nemen de kansen voor laagdynamische riviernatuur toe. Tussen Ooijen en Wanssum ontstaat een aaneengesloten natuurlint met bijzondere flora en fauna. Het nieuwe natuurgebied wordt vrij toegankelijk voor mensen en biedt volop kansen voor recreatie.