Millingerwaard

De Millingerwaard is het icoonproject van levende rivieren. 25 jaar geleden namen Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer het initiatief om hier, in het hart van de Gelderse Poort, natuurlijke processen de ruimte te geven. De overheid speelde via de ruilverkaveling een aanzienlijk oppervlak vrij. In het begin was delfstofwinning de grote gangmaker: nadat de klei reliëfvolgend was afgegraven, mocht de natuur in het nieuwe landschap haar werk doen. Na de hoogwaters van 1993 en 1995 werd Ruimte voor de Rivier een tweede motor. Er kwamen grotere geulen om in extreme omstandigheden sneller water te kunnen afvoeren. Het succes voor de natuur is groot. Bijzondere soorten zijn weer terug van weggeweest: van wolfsmelkpijlstaart tot otter, van slanke mantelanjer tot grindwolfspin. De vrij toegankelijke natuur trekt grote aantallen bezoekers. Omliggende dorpen hebben daar ook van geprofiteerd.