Gelderse Poort

In een deel van de Gelderse Poort - een natuurgebied van inmiddels enkele duizenden hectaren - grazen het hele jaar rond paarden en runderen, in vrij levende sociale kuddes. Het begrazingsbeheer werd gemakkelijker en goedkoper naarmate het natuurgebied groter werd. Meerdere losliggende begrazingsgebiedjes vormen nu twee grote begrazingsgebieden; er ontbreekt nog één verbinding. Voor veel insecten en insecteneters zijn de grazers van grote waarde, omdat ze kleinschalige structuur aanbrengen en de mest vrij van medicijnen is. Ook de bever heeft een positieve invloed op het landschap. Een belangrijke missende soort is het edelhert. Al twintig jaar wordt gesproken over terugkeer van deze knabbelaar. Er is een kans dat het edelhert spontaan terugkeert vanuit het Duitse Reichswald.